Msza Święta zbiorowa 21.02.2024 r.

I. Intencje dziękczynno-błagalne:

1). Za wstawiennictwem św. Józefa o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Św. dla całej rodziny.  2) Ku czci św.  Józefa jako podziękowanie za opiekę  z prośbą o dalszą 3) O Łaski Ducha Św. dla męża i całej rodziny.4). Do NSPJ z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę w intencji Anny z okazji 70 rocznicy urodzin. 5).Do NSPJ za wstawiennictwem MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji rodzin Jaworska- Kapica o powrót do zdrowia po operacji. 6). Do NSPJ z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę w intencji Teresy i Huberta z okazji 56 rocznicy ślubu .

  1. Intencje za zmarłych:

1). Za + męża Waldemara Bednarek, syna Andrzeja, rodziców z obu stron, chrzestnych, pokrewieństwo. 2).  Za ++ rodziców Stefanię i Henryka. 3). Za + Genowefę i Józefa Sosna. 4). Za ++ ofiary wszelkich epidemii. 5). Za + żonę Janinę Szołtysik, rodziców Gertrudę i Ernesta Szołtysik, teściów Anielę i Czesława Dyrka, + Łucję i Stefana Piotrowski, ++ z pokrewieństwa oraz  dusze w czyśćcu cierpiące. 6).Za + męża Alfreda, ++ synów Wojciecha i Jacka, zięcia Mirosława,  teściów oraz ++ z rodziny. 7). Za ++ rodziców Elżbietę i Antoniego, Monikę i Erwina; dziadków z obu stron,
++ pokrewieństwo; za + brata Pawła, bratową Edwardę, ks. Antoniego, ks. Andrzeja

i dusze w czyśćcu cierpiące. 8).Za + Annę Jany. 9).Za + ojca Janusza Wieczorek, babcię Elżbietę, dziadków Henryka i Mieczysława. 10).Za + ojca Stefana Nawrat, ++ rodziców, teściów i dusze w czyśćcu cierpiące. 11). Za ++ rodziców Stefana i Klarę Franiel, synów Stefana i Rajmunda, zięcia Gotharda, ++ wnuków Rafała i Marcina. 12).Za + męża Andrzeja Steinberg, Jego rodziców Helenę i Pawła oraz teściów Matyldę, Józefa i Wiktora. 13). Za + teściową Janinę, ojca Stefana, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.14).Za + męża Romana Jąkała w 4-tą rocznicę śmierci.15).Za + Sabinę Jędryka, ++ rodziców Józefę i Emanuela Idzik, teściów Emilię i Stanisława Kubica oraz ++ z pokrewieństwa.16).Za ++ z rodzin Lindel, Kurzok i Trzensiok.17).Za + Zygfryda Siwy, Michała Nowok, teściów Kruczek i ++ z pokrewieństwa.18).Za ++ rodziców Romana i Annę Mencel, Kubanek i ++ z pokrewieństwa.19).Za + męża Jana Topa, ++ rodziców Jana i Annę, teściów Jarosława i Zofię, + siostrę Agnieszkę i jej trzech mężów Jana, Eugeniusza i Pawła. 20).Za + Rudolfa Kleinert, ++ rodziców Anastazję i Sylwestra, brata Jerzego, siostry Helenę, Otylię i Stefanię, ++ szwagrów Eryka, Wincentego, Jerzego i Jana, ++ dziadków, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące. 21). Za + męża Eugeniusza (na pamiątkę urodzin), ++ rodziców Natalię i Pawła, teściów Martę i Wincentego, + siostrę Helenę, ++ szwagrów Bolesława, Jana, Ryszarda i za dusze w czyśćcu cierpiące.22).Za + męża Jana Osadnik, córkę Danutę, wnuka Sebastiana, ++ rodziców, teściów, rodzeństwo, dziadków, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.23).Za ++ rodziców Cecylię i Jana Zając, ++ teściów Martę i Huberta Zorzycki, szwagra Krzysztofa, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.24).Za + męża Ryszarda, ++ rodziców Helenę i Józefa, teściów Kazimierę i Franciszka, ++ szwagrów ks. Romana, Gintra, Eugeniusza, Aleksandra i Mariana,++ dziadków z obu stron, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.25).Za + Stefana Nawrat, ++ Gertrudę i Pawła Nawrat, Klarę i Karola Kaczmarczyk, + matkę Janinę Skrzypczyk i dusze w czyśćcu cierpiące26).Do Miłosierdzia Bożego za + brata Piotraw kolejną rocznicę śmierci, jego ++ rodziców Elżbietę i Pawła, + męża Stefana i dusze w czyśćcu cierpiące. 27). Za + syna Andrzeja, ++ rodziców, teściów i ++ rodzeństwo.28).za + Bernarda Bujoczek ( od kuzynki) 29). + Anielę Neudek, + męża. Rodziców i ++ pokre. 30). + Ojca, brata, szwagra Bogusława, ++ dziadków; + Janinę i Józefa; + Anielę Bulka i + ks. Andrzeja

III. Intencje za zmarłych w minionym miesiącu: + Helena Kokot, + Teresa Lebek, + Helenę Zientara

IV. Intencje za zmarłych kapłanów:

Franciszka Sałużę, ks. Tadeusza Wlezienia, ks. Jana Jarczyk, ks. Ernesta Kudelko, ks. Pawła Marxa, ks. Rudolfa Anderko, ks. Jana Przybylok; kapłanów, którzy z niej pochodzą: o. Antoniego Bednarczyk; ks. Sebastiana Gambuś, siostry zakonne, fundatorów i dusze w czyśćcu cierpiące.