XXXII Diecezjalna i 378 Gliwicka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w pielgrzymce. W tym roku pod hasłem: JA JESTEM Z WAMI.

TERMIN: 15 – 17.08.2024 r.

ZAPISY: przez stronę gliwicka.com* (do 14.08) albo w parafiach: Nakło Śląskie, Konwikt, Opatowice; imię, nazwisko, pesel, adres; osoby niepełnoletnie ze zgodą rodziców i z opiekunem (zgody do pobrania w zakrystii lub przez stronę internetową).

* na stronie znajduje się regulamin pielgrzymki.

OPŁATY:
– uczestnictwo (dorośli 35 zł; od 8 do 17 r. życia 20 zł; młodsze dzieci – bez opłaty);
– nadanie bagażu (20 zł);

– autokar powrotny (25 zł); zapisy na autokar TYLKO pod nr tel.: 501660228 (ks. Michał Wieczorek).

PLAN: wyjście z Nakła Śląskiego o 10:00; o 12:00 Msza Święta w par. MB Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach; wymarsz do TWOROGA.

II dzień: TWORÓG – BORONÓW

III dzień: BORONÓW – CZĘSTOCHOWA

Msza Święta na Jasnej Górze w sobotę 17.08. o godz. 15:00 – serdecznie zapraszamy.

 

Można włączyć się w pielgrzymkę duchowo, zgłaszając wcześniej taką formę pielgrzymowania.

 

03 czerwca 2024

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zadania „Roboty konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nakle Śląskim”

1. zapytanie ofertowe Nakło Sląskie-2

2. Wykaz robót

3. Wykaz usług

4. Załącznik oferta

5. Plan prac czyszczenia elewacji

6. Umowa

 


„Stanowczy sprzeciw wobec działań MEN”

Oświadczenie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych

Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych diecezji w Polsce obecni na konferencji pod kierownictwem Księdza Biskupa Wojciecha Osiala, Przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego KEP, wyrażają stanowczy sprzeciw wobec działań Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących szkolnych lekcji religii. Działania te układają się w pakiet zmian, które są jawną dyskryminacją dzieci i młodzieży uczestniczących w szkolnych lekcjach religii, ich rodziców oraz nauczycieli religii.

Dyrektorzy podkreślają, że wszelkie zmiany winny dokonywać się zawsze zgodnie z obowiązującym prawem, na drodze wzajemnego dialogu i w porozumieniu z wszystkimi Kościołami i związkami wyznaniowymi. Konieczne jest zawsze wypracowanie porozumienia strony rządowej z władzami Kościoła i związków wyznaniowych. Wynika to z zapisów w Ustawie o systemie oświaty, Konstytucji RP oraz Konkordatu. Jedynie na drodze dialogu i współpracy można właściwie troszczyć się o rozwój młodych pokoleń Polek i Polaków.

 1. Formą nierówności i niesprawiedliwego traktowania uczniów i nauczycieli religii jest wprowadzana przez Ministerstwo możliwość zwiększania grup poprzez łączenie uczniów z różnych klas i poziomów edukacyjnych: do 25 osób w klasach I-III i do 30 osób w klasach IV-VIII szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych. Nauczanie religii w grupach większych niż w przypadku innych lekcji ma charakter dyskryminacji i nie jest podyktowane dobrem ucznia. Ministerstwo planuje łączenie klas w grupy także bez uwzględniania wieku dzieci. Sytuacja, w której uczniowie z klas IV szkoły podstawowej znajdą się na jednej lekcji z uczniami klas VIII jest sprzeczna z wszelkimi zasadami psychologicznymi, pedagogicznymi i dydaktycznymi. Narusza to prawa ucznia, godność dziecka oraz krzywdzi je w procesie edukacji.
 2. Ministerstwo, pomimo licznych głosów sprzeciwu, bez żadnego porozumienia z Kościołem, podjęło decyzję, że ocena z religii od 1 września 2024 r. nie będzie wliczana do średniej ocen. W sposób rażący godzi to w podstawowe zasady dydaktyczne. Dziecko nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego jego wysiłek na lekcjach religii nie jest doceniony w ten sam sposób, jak w przypadku innych przedmiotów.
 3. Zapowiadane przez Ministerstwo umieszczanie lekcji religii jedynie na początku i na końcu zajęć jest formą dyskryminacji, segregacji i nietolerancji wobec osób wierzących. Jest to krzywdzące wobec uczniów i ich rodziców. Godzi również w podstawowe prawa nauczycieli religii, określone m.in. w Karcie Nauczyciela.
 4. Dyrektorzy wyrażają sprzeciw wobec planów zmniejszenia ilości lekcji religii do jednej tygodniowo.

Nauczyciele religii aktywnie uczestniczą w realizacji szkolnych programów profilaktyczno-wychowawczych na wszystkich płaszczyznach w społeczności szkolnej. Uczą miłości bliźniego, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, dialogu, tolerancji, szacunku. Kształtują postawy proekologiczne, społeczne, dotyczące zdrowia fizycznego i psychicznego. Troska nauczycieli religii o rozwój emocjonalny, społeczny i duchowy przekłada się na kondycję psychofizyczną uczniów.

Organizacja lekcji religii w przestrzeni szkolnej jest wypełnieniem konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania i nauczania religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami (art. 53, ust. 3 Konstytucji). Jest też dla rodziców ułatwieniem, gdyż często zapracowani, z wielką trudnością doprowadzaliby dzieci na zajęcia przy parafii.

Wprowadzanie zmian w organizacji lekcji religii w szkole odbywa się do tej pory bez wymaganego przez prawo porozumienia Ministerstwa ze stroną kościelną. Państwo demokratyczne powinno respektować prawa wszystkich obywateli – zarówno wierzących, jak i niewierzących.

Osoby odpowiedzialne za katechizację i szkolne nauczanie religii w Polsce proszą Rodziców i wszystkich ludzi dobrej woli o aktywne włączenie się w obronę obecności lekcji religii w polskiej szkole. Wysyłajmy do Ministerstwa nasz sprzeciw w tej sprawie na adres: kancelaria@men.gov.pl.

Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych

Stegna, 23 maja 2024 r.


Pielgrzymka do Medjugorie!

22.09- 30.09.2024r.

koszt 2990 zł i 120 Euro ( bilety wstępu i przewodnicy lokalni)

Plan całej pielgrzymki dostępny w zakrystii kościoła.

Zapisy 28 kwietnia u ks. Proboszcz

 MODLITWA KONGRESU

EUCHARYSTYCZNEGO

DIECEZJI GLIWICKIEJ

Ojcze Niebieski, źródło życia i świętości!

Ześlij nam Ducha Świętego, abyśmy coraz bardziej miłowali

Chrystusa obecnego w Eucharystii, który każdego dnia zapewnia

nas: „Ja jestem z wami”.

Spraw Ojcze, aby czas Kongresu Eucharystycznego służył

odnowie duchowej naszej diecezji – pogłębianiu wiary w żywą

obecność Chrystusa i odkrywaniu piękna wspólnoty zgromadzonej

na modlitwie.

Prosimy, aby nasze siostry i nasi bracia, którzy z różnych

powodów, czasem bardzo bolesnych, oddalili się od Eucharystii,

powrócili do Chrystusa i do naszych wspólnot.

Daj nam serca otwarte, abyśmy potrafili Chrystusa spotkać,

miłować i służyć Mu, nie tylko na Eucharystii i adoracji, ale także

w drugim człowieku, szczególnie chorym, starszym i samotnym.

Prosimy o to przez wstawiennictwo patronów Kongresu

Eucharystycznego: św. Jana Pawła II i bł. Carla Acutisa.

Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Szersze informacje o Kongresie Eucharystycznym

i wszystkich wydarzeniach możecie również znaleźć

na stronie internetowej: www.diecezja.gliwice.pl/kongres

Ps. Kolejny numer Biuletynu ukaże się 14. kwietnia 2024 r.

SZCZĘŚĆ BOŻE!

Mamy nadzieję, że słyszeliście już o zbliżającym się Kongresie

Eucharystycznym naszej diecezji. Zgodnie z pragnieniem naszego

biskupa Sławomira podejmiemy w ramach Kongresu szereg

inicjatyw służących temu, abyśmy umocnili naszą wiarę w żywą

obecność Chrystusa, byśmy trwali w naszych wspólnotach na

Eucharystii i dziękowali za tych, z którymi możemy przeżywać każdą

Mszę Świętą. Kongres ma być także okazją do otwarcia naszych

serc na bliźnich, szczególnie biednych, chorych i samotnych.

Kongres oficjalnie rozpoczniemy w Niedzielę Palmową, czyli

24 marca 2024 r., a zakończymy w Uroczystość Bożego Ciała

– 30 maja 2024 r.

Będziemy się z Wami cyklicznie komunikować w ten właśnie

sposób – poprzez Biuletyn Kongresowy – z nadzieją, że ta forma

będzie dla Was odpowiednia i czytelna. Informacje

o wydarzeniach związanych z Kongresem będziemy Wam

przekazywać na bieżąco.

Bardzo prosimy, abyście w Waszych rodzinach, wspólnotach, ale

i w prywatnych modlitwach pamiętali o Kongresie

Eucharystycznym. Na końcu tego numeru Biuletynu znajdziecie

tekst modlitwy w intencji Kongresu. Prosimy o Waszą modlitwę

i bardzo za nią dziękujemy! W całej Polsce modlą się już tej intencji

osoby konsekrowane, chorzy i wspólnoty parafialne.

Gliwice, nr 1 (17.03.2024 r.)

CO W NAJBLIŻSZYM CZASIE?

ADORACJE KONGRESOWE – we wspólnotach parafialnych

będziemy przeżywać Adoracje. Duszpasterze zaproszą Was do udziału

w całodziennej adoracji w kościołach parafialnych. Serdecznie

zachęcamy! Trwajmy przy Jezusie Eucharystycznym!

WYDARZENIA DIECEZJALNE

23.03.2024 (sobota), GLIWICE- TRYNEK, MB Częstochowskiej:

SPOTKANIE ZE ŚRODOWISKAMI NOWEJ EWANGELIZACJI

METROPOLII GÓRNOŚLĄSKIEJ – GOŚĆ: ABP RINO

FISICHELLA

o 18.30 – Eucharystia,

o 19.45 – modlitwa;

o 20.15 – konferencja ks. Arcybiskupa;

o zakończenie – Apelem Jasnogórskim

24.03.2024 Niedziela Palmowa, GLIWICE, katedra:

DIECEZJALNE ROZPOCZĘCIE KONGRESU

EUCHARYSTYCZNEGO – GOŚĆ: ABP RINO FISICHELLA

o 15.00 – Eucharystia

27.03.2024 Wielka Środa, GLIWICE, katedra:

GOŚĆ: KARD. ANGELO BAGNASCO

o 18.00 – Eucharystia

28.03.2024 Wielki Czwartek – Msza Krzyżma, GLIWICE, katedra:

GOŚĆ: KARD. ANGELO BAGNASCO

o 10.00 – Msza Krzyżma

o Po Mszy Krzyżma spotkanie ks. Kardynała z Liturgiczną Służbą

Ołtarza

28.03.2024 Wielki Czwartek – Msza Wieczerzy Pańskiej

ROZPOCZĘCIE KONGRESU EUCHARYSTYCZNEGO

W PARAFIACH DIECEZJI GLIWICKIEJ

o Po zakończeniu Mszy Wieczerzy Pańskiej we wszystkich

parafiach odbywa się adoracja Najświętszego Sakramentu.

Autorem medytacji jest KARD. ANGELO BAGNASCO

INFORMACJE O NASZYCH GOŚCIACH:

ARCYBISKUP RINO FISICHELLA (urodzony 25 sierpnia 1951 r.),

jest proprefektem Dykasterii do spraw Ewangelizacji – Sekcji do spraw

Podstawowych Zagadnień Ewangelizacji w Świecie. Święcenia

prezbiteratu otrzymał 13 marca 1976 roku; 3 lipca 1998 roku papież Jan

Paweł II mianował go biskupem pomocniczym Rzymu. Uważany jest za

jednego z największych włoskich teologów, który odniósł sukcesy na

arenie międzynarodowej, był profesorem na Papieskim Uniwersytecie

Gregoriańskim i rektorem Papieskiego Uniwersytetu na Lateranie. Przez

prawie trzydzieści lat był jednym z najbliższych współpracowników

Josepha Ratzingera – Benedykta XVI. Jest członkiem Dykasterii Nauki

Wiary, członkiem Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych oraz członkiem

Dykasterii do spraw Kultury i Edukacji. Papież Franciszek powierzył mu

organizację Jubileuszu Roku 2025.

KARDYNAŁ ANGELO BAGNASCO, emerytowany arcybiskup

Genui (Włochy), urodził się 14 stycznia 1943 r. Święcenia kapłańskie

przyjął 29 czerwca 1966 r., a 7 lutego 1998 r. przyjął święcenia biskupie.

W latach 2002-2005 był sekretarzem Komisji Edukacji Konferencji

Episkopatu Włoch. 29 sierpnia 2006 r. został mianowany arcybiskupem

Genui. 7 marca 2007 r. został mianowany przez Benedykta XVI

przewodniczącym Konferencji Episkopatu Włoch. W marcu 2013 r.

uczestniczył w konklawe, które wybrało papieża Franciszka.

W październiku 2016 r. został wybrany na przewodniczącego Rady

Konferencji Biskupich Europy. Ogłoszony kardynałem przez Benedykta

XVI na konsystorzu 24 listopada 2007 r.

Zapraszamy na media społecznościowe Diecezji Gliwickiej!

Tam znajdziesz aktualne wiadomości i zaproszenia na wydarzenia

Kongresu Eucharystycznego w diecezji oraz dekanatach:

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

Plan rekolekcji     03.03- 6.03.2024r.

Niedziela  03.03.2024r. – III  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU- REKOLEKCJE

8.00  Msza św. z nauką ogólną

10.00 Godzinki  ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.

10.30  Msza św. z nauką ogólną

15.15 Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym

16.00  Msza św. z nauką ogólną

Nauka stanowa dla mężczyzn

 

Poniedziałek  04.03.2024r. – ŚWIĘTO ŚW. KAZIMIERZA, KRÓLEWICZA- Rekolekcje

8.00   – Msza św. z naukę ogólną

9.30  – klasy V- VIII

11.00 – klasy I- IV

18.00  – Msza św. z nauką ogólną

Nauka Stanowa dla kobiet

 

Wtorek  05.03.2024r.

8.00   – Msza św. z naukę ogólną

9.30  – klasy V- VIII

11.00 – klasy I- IV

18.00  – Msza św. z nauką ogólną

Nauka stanowa dla młodzieży ( obowiązkowo uczestniczy młodzież przygotowująca się do bierzmowania)

 

Środa 06.03.2024r. – ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI

8.00    – Msza św. z naukę ogólną

9.30   – Rekolekcje dla Szkoły Rolniczej

11.00-  Msza św. na zakończenie rekolekcji dla szkoły Podstawowej

18.00  Msza św. z nauką ogólną

 

Czwartek  07.03.2024r.  – Rekolekcje – szkoła Rolnicza

9.00 nauka rekolekcyjna i nabożeństwo

 

Piątek 08.03.2024r. – Zakończenie rekolekcji dla Szkoły Rolniczej

 9.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną

AMDG

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

STATYSTYKA PARAFIALNA 2023 ROK.

Chrzty  2023 r.

1). Mikołaj Mokrus

2).Mateusz Fojcik                                                                14). Henryk Kokot

3).Pamela Rak                                                                    15).  Antoni Lenart

4).Olivier Czernecki                                                             16). Adam Brodziak

5).Hanna Hadyk                                                                  17). Piotr Bursig

6).Helena Hadyk                                                                 18). Urszula Banaś

7).Gloria Kochel                                                                  19). Urszula Smolarek

8).Laura Gros                                                                      20). Helena Mol

9).Igor Coder                                                                       21). Emnilda Szwugier

10).Bianka Szczepańska                                                    22). Irena Michalska

11).Aleksander Wilczek                                                      23). Marianna Rudy

12).Zuzanna Psiuk                                                             24). Sławomir Czarnomski

13).Hanna Lipok                                                                 25). Anna Lubos

Zgony  2023 rok.                                                               26). Andrzej Matejka                                                         27). Helena Włodarczyk

1).Alfons Lenart                                                                  28). Zofia Anikiel

2).Aleksandra Bereska                                                       29). Eugeniusz Kubecki

3).Tomasz Ducki                                                                 30). Bernard Bujoczek

4).Maria Blida                                                                      31). Zofia Nadolna

5).Otylia Tobor                                                                     32). Roman Grabowski

6).Krystyna Ćwienczek                                                        33). Elżbieta Strauch

7).Alfred Kaczmarczyk                                                         34). Sabina Jędryka

8).Irena Mróz                                                                        35). Maria Gros

9).Roman Szczepanik                                                          36). Maria Barczyk

10).Krzysztof Madyda                                                          37). Józef Rychlik

11). Jerzy Siwy                                                                     38). Lidia Kluszczyk

12). Marcin Banaś                                                               39). Eugeniusz Miłuch

13). Andrzej Tobor

 

Bierzmowanie przyjęły – nie było bierzmowania

Do I Komunii Św. przystąpiło – 35 osób

Rozdano    – 55 tysięcy

Śluby – 2 pary


Wizyta Duszpasterska 2023/2024

27.12.2023r ( środa ) od g.14.00

 1. ul. Wieczorka ( nieparzyste od początku)
 2. ul. Wieczorka ( parzyste od początku)

28.12.2023r. ( czwartek) od g. 14.00

 1. ul. Szopena ( nr nieparzyste) od początku
 2. ul. Szopena ( nr parzyste) od początku

29.12.2023r. ( piątek)  g.14.00

 1. ul. Orzechowska ( od początku, prawa strona)
 2. ul. Orzechowska ( od początku, lewa strona

30.12.2023r. (sobota) g. 10.00

 1. ul. Dworcowa ( nr parzyste od początku)
 2. ul. Dworcowa ( nr nieparzyste od początku)

31.12.2023r. ( niedziela)– Sylwester

1.01.2024 Nowy rok- poniedziałek

2.01.2024 r. ( wtorek) g.15.00

 1. ul. Powstańców ( od torów) ul. Krótka
 2. ul. Powstańców – domki (od bloków)

 

03.01.2024r. ( środa) g. 15.00

 1. ul. Morcinka ( od końca) ul. Dzierżonia (od dworca – parzyste),
 2. ul. Dzierżonia (od dworca) – nieparzyste ;

04.01.2024r. ( czwartek)  g. 15.00

I. ul. 3-go maja (parzyste od  przedszkola) w tym ul. Harcerska i Gawędy

II ul. 3-go maja  (nieparzyste  od przedszkola)

 

05.01.2024 r. ( piątek) g. 15.00

 1. ul. Wojciecha ( nieparzyste- od początku)

II ul. Wojciecha ( parzyste – początku) i ul. Stawowa

 

06.01.2024 r. – OBJAWIENIE PAŃSKIE- Dom Pomocy Społecznej

07.01.2024 r. ( niedziela) g.14.00

08.01.2024 r. ( poniedziałek) g. 15.00

 1. ul. Wolności ( nr parzyste od początku)
 2. ul. Wolności ( nr nieparzyste od początku) w tym ul. Styczyńskiego i Mickiewicza

09.01.2024 r. ( wtorek) g. 15.00

 1. ul. Kościuszki ( nr parzyste od początku)
 2. ul. Kościuszki ( nr nieparzyste od początku)

10.01.2024 r. ( środa) g.15.00

 1. ul. Barbary (od początku) i ul. Sienkiewicza ( od początku)
 2. ul. Kopernika ( od początku)

11.01.2024 r. ( czwartek) g.15.00

 1. ul. Główna nr 97; ul. Szeroka od początku
 2. ul. Parkowa; ul. Przyjaźni oraz ul. Wąska ( od ul. Obłoków)

12.01.2024 r. ( piątek) g. 15.00

 1. ul. Szkolna; Główna 60-42; Strażacka
 2. ul. Tysiąclecia ( od początku)

13.01.2024 r. ( sobota) g.10.00

 1. ul. Obłoków ( od nr 1)
 2. ul. Gościnna ( od nr 1)

14.01.2024 r. ( niedziela) g. 14.00

15.01.2024 r. ( poniedziałek) g. 15.00

 1. Romantyczna od końca; Skalista i Główna od 133 ( nieparzyste) w kierunku Świerklańca
 2. Główna od nr 167 ( nieparzyste) w kierunku Nakło Śl.– do spotkania z drugim kapłanem

16.01.2024 r. ( wtorek) g. 15.00

 1. Główna nr.169; i Główna od nr.128 ( parzyste); ul. Łączna i Ogrodowa
 2. Główna od nr 88 ( nr parzyste) w kierunku Świerklańca ( do spotkania z drugim kapłanem)

17.01.2024 r. ( środa) g. 15.00

 1. ul. Rogowa; Główna od nr 131-99 ( nr nieparzyste) oraz ul. Grzegorza
 2. ul. Główna od nr 86-62 ( parzyste); Wierzbowa; Kamienna

18.01.2024 r. ( czwartek) g. 15.00

 1. ul. Powstańców 2 i 2a ( bloki)
 2. ul. Powstańców 2b i 2c ( bloki)

19.01.2024 r. (piątek) g. 15.00

 1. ul. Główna od nr 49-95( nr nieparzyste)
 2. ul. Górna (od końca)

20.01.2024 r. ( sobota) g. 10.00

 1. ul. Główna od 1-45 ( nr nieparzyste)
 2. ul. Główna od nr 2-38 ( nr parzyste)

21.01.2024 r. ( niedziela) g. 14.00

22.012024r.( poniedziałek) g. 15.00

 1. ul. Wapienna , od g. 16.00  ul. Frezji
 2. ul. Leśna ( od początku)

23.01.202r. ( wtorek) g. 15.00

 1. ul. Sportowa, Brzozowa, Klonowa
 2. ul. Kwiatowa, Sosnowa

24.01.2024r. ( środa) g. 15.00

 1. ul. Jutrzenki i Szymborskiej ( domy między ul. Jutrzenki do ul. Głównej)
 2. ul. Różana

 


W związku z sytuacją jaka panuje w Izraelu podjąłem decyzje o odwołaniu pielgrzymki. Wystąpiłem do biura podróży o zwrot zaliczki.

Jak tylko biuro dokona zwrotu zaliczki  będę o tym fakcie informował.

Przepraszam za tę sytuacje ale okoliczności jakie zaistniały są niezależne od nas.

ks. Eugeniusz Bill

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Informację dla pielgrzymów udających się do Izraela ( data pielgrzymki 3-10 luty 2024r.)  – pielgrzymka jest odwołana !!!

1)  druga rata  – wpłata do końca października ( 1500 zł )

2) trzecia rata – wpłata do końca listopada  ( 2000 zł )

3) Koszty wynajęcia autokaru do przewozu nas pielgrzymów na lotnisko i z lotniska podam w najbliższym czasie

Wpłaty przelewem na konto parafialne ( tytuł przelewu :     II lub III wpłata)

 


Informacja dla pielgrzymów udających się do Izraela. Wyjazd 3 lutego a powrót 10 lutego 2024r. ( Dwa dni wcześniej niż podano wcześnie)

———————————————————————————————————————-

Intencja modlitewna dla Żywego Różańca na miesiąc wrzesień: Modlimy się za dzieci i młodzież o ducha żywej wiary

————————————————————————————————————————-

XXXI Diecezjalna i 377 Gliwicka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w pielgrzymce. W tym roku pod hasłem: Wierzę w Kościół Chrystusowy.

TERMIN: 17 – 19.08.2023 r.
ZAPISY: przez stronę gliwicka.com (do 16.08) albo w naszej parafii; imię, nazwisko, pesel, adres; osoby niepełnoletnie ze zgodą rodziców i z opiekunem (zgody do pobrania w zakrystii lub przez stronę internetową).

OPŁATY:
– uczestnictwo (dorośli 25 zł; od 8 do 17 r. życia 10 zł; młodsze dzieci – bez opłaty);
– nadanie bagażu (20 zł);
– autokar powrotny (20 zł); trzeba dokonać zapisu w parafii.

PLAN: wyjście z Nakła Śląskiego o 10:00; o 12:00 Msza Święta w par. MB Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach; wymarsz do TWOROGA.
II dzień: TWORÓG – BORONÓW
III dzień: BORONÓW – CZĘSTOCHOWA
Msza Święta na Jasnej Górze w sobotę 19.08. o godz. 15:00 – serdecznie zapraszamy.

Można włączyć się w pielgrzymkę duchowo, zgłaszając wcześniej taką formę pielgrzymowania.

Rekolekcje parafialne i szkolne 18.03-22.03.2023r.

Rekolekcje parafialne – Nakło Śl. 18.03- 22.03.2023 r. 

18.03.2023r. ( sobota)

18.00 Msza św. ( z kazaniem)

19.03. 2023 r. ( Niedziela )

Msze św. o 8.00, 10.30 i 16.00 – z nauka rekolekcyjną

godz. 17.00- Nauka stanowa dla mężczyzn

20.03.2023 r. Poniedziałek

 1. 8.00- Msza św. z nauką rekolekcyjną
 2. 9.30 – szkoła podstawowa kl. I-IV
 3. 11.00 – Szkoła Podstawowa kl. V-VIII
 4. 18.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
 5. 19. 00 nauka stanowa dla kobiet

21.03.2023 r. wtorek

 1. 8.00- Msza św. z nauką rekolekcyjną
 2. 9.30 – szkoła podstawowa kl. I-IV
 3. 11.00 – Szkoła Podstawowa kl. V- VIII
 4. 18.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną
 5. 19. 00 – nauka stanowa dla młodzieży uczącej się i pracującej

22.03.2023 r. Środa – zakończenie rekolekcji  parafialnych

 1. 8.00- Msza św. z nauką rekolekcyjną

g.9.30  Zespół Szkół Rolniczych – konferencja

 1. 11.00 Msza św. ( szkoła Podstawowa ) z kazaniem
 2. 18.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną

 

 • Przed każdą mszą św. okazja do spowiedzi św.

Rekolekcje głosi  ks. Paweł Sobczak ( Zgromadzenie Św. Rodziny

——————————————————————————————————————

Wizyta duszpasterska 2022/23

27.12.2022r ( wtorek) od g.14.00

 1. ul. Powstańców ( od torów) ul. Krótka
 2. ul. Powstańców – domki (od bloków)

 

28.12.2022r. ( środa) g.14.00

 1. ul. Morcinka ( od końca) ul. Dzierżonia (od dworca – parzyste),
 2. ul. Dzierżonia (od dworca) – nieparzyste ;

 

  29.12.2022r. ( czwartek)  g.14.00

 1. ul. Wieczorka ( nieparzyste od początku)
 2. ul. Wieczorka ( parzyste od początku)

 

30.12.2022r. (piątek) g. 14.00

 1. ul. Wojciecha ( nieparzyste- od początku)

II ul. Wojciecha ( parzyste – początku) i ul. Stawowa

 

31.12.2022r. – Sylwestra

1.01.2023 Nowy rok

 

2.01.2023 r.( poniedziałek) g.15.00

 1. ul. Główna nr 97; ul. Szeroka od początku
 2. ul. Parkowa; ul. Przyjaźni oraz ul. Wąska ( od ul. Obłoków)

 

03.01.2023r. ( wtorek) g. 15.00

 1. ul. 3-go maja (parzyste od  przedszkola) w tym ul. Harcerska i Gawędy

II ul. 3-go maja  (nieparzyste  od przedszkola)

 

04.01.2023r. ( środa)  g. 15.00

 1. ul. Szopena ( nr nieparzyste) od początku
 2. ul. Szopena ( nr parzyste) od początku

 

05.01.2023 r. ( czwartek) g. 15.00

 1. Główna nr.169; i Główna od nr.128 ( parzyste); ul. Łączna i Ogrodowa
 2. Główna od nr 88 ( nr parzyste) w kierunku Świerklańca ( do spotkania z drugim kapłanem)

 

06.01.2023 r. – OBJAWIENIE PAŃSKIE- DPS

 

07.01.2023 r. ( sobota) g.10.00

 1. ul. Obłoków ( od nr 1)
 2. ul. Gościnna ( od nr 1)

 

09.01.2023 r. ( poniedziałek) g. 15.00

 1. ul. Główna od 1-45 ( nr nieparzyste)
 2. ul. Główna od nr 2-38 ( nr parzyste)

10.01.2023 r. ( wtorek) g.15.00

 1. ul. Orzechowska ( od początku, prawa strona)
 2. ul. Orzechowska ( od początku, lewa strona)

 

11.01.2023 r. ( środa) g.15.00

 1. ul. Wolności ( nr parzyste od początku)
 2. ul. Wolności ( nr nieparzyste od początku) w tym ul. Styczyńskiego i Mickiewicza

 

12.01.2023 r. ( czwartek) g. 15.00

 1. ul. Główna od nr 49-95( nr nieparzyste)
 2. ul. Górna (od końca)

 

13.01.2023 r. ( piątek) g.15.00

 1. ul. Szkolna; Główna 60-42; Strażacka
 2. ul. Tysiąclecia ( od końca)

 

14.01.2023 r. ( sobota) g. 10.00

 1. Romantyczna od końca; Skalista i Główna od 133 ( nieparzyste) w kierunku Świerklańca
 2. Główna od nr 167 ( nieparzyste) w kierunku Nakło Śl.– do spotkania z drugim kapłanem

16.01.2023 r. ( poniedziałek) g. 15.00

 1. ul. Rogowa; Główna od nr 131-99 ( nr nieparzyste) oraz ul. Grzegorza

17.01.2023 r. ( wtorek) g. 15.00

 1. ul. Główna od nr 86-62 ( parzyste); Wierzbowa; Kamienna

18.01.2023 r. ( środa) g. 15.00

 1. ul. Kościuszki ( nr parzyste i nieparzyste od początku)

19.01.2023 r. (czwartek) g. 15.00

 1. ul. Powstańców 2 i 2a ( bloki)

20.01.2020 r. ( piątek) g. 15.00

 1. ul. Powstańców 2b i 2c ( bloki)

21.01.2023r. (sobota) g. 10.00

 1. ul. Jutrzenki i Różana

 23.01.2023r ( poniedziałek) g.15.00

 1. ul. Barbary (od początku) i ul. Sienkiewicza ( od początku)
 2. ul. Kopernika ( od początku)

24.01.2023r ( wtorek) g.15.00

 1. ul. Wapienna

25.01.2023r. ( środa) g.15.00

 1. ul. Leśna ( od początku)

26.01.2023r ( czwartek) g.15.00

 1. ul. Sportowa, ul Klonowa ul. Brzozowa.

27.01.2023r. ( piątek) g.15.00

 1. ul. Kwiatowa i ul. Sosnowa

28.01.2023r. ( sobota) g.10.00

 1. ul. Dworcowa ( nr parzyste od początku)
 2. ul. Dworcowa ( nr nieparzyste od początku)

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Informujemy, że zmarł ks. Jan Przybylok, wieloletni Proboszcz par. NSPJ w Nakle Śląskim (do 2007r.).
Msza Święta pogrzebowa odbędzie się w sobotę 3 grudnia o godz. 11:00 w par. Św. Mikołaja w Bujakowie (dekanat Mikołów, Archidiecezja Katowicka).

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci, niech odpoczywa w pokoju wiecznym.
Amen.


Rekolekcje parafialne

Niedziela 3.04.2022r.

Msze św. o godz. 8.00; 10.30; 16.00 z nauka rekolekcyjną

Gorzkie Żale godz. 15.15

Nauka stanowa dla mężczyzn o godz. 17.00

 

Poniedziałek 4.04.2022r.

Msze św. g.8.00 i 18.00 z nauka rekolekcyjną

Nauka stanowa dla kobiet – g.18.45 – po mszy św. wieczornej

 

Wtorek  5.04.2022r.

Msze św. g.8.00 i 18.00 z nauka rekolekcyjną

Nauka stanowa dla młodzieży-  g. 18.45 – po mszy św. wieczornej

 

Środa  6.04.2022r. – ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI 

Msze św. g.8.00 i 18.00 z nauka rekolekcyjną

 Rekolekcje poprowadzi O. Mariusz Więckiewicz- Redemptorysta

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Misterium Męki Pańskiej Ślad Losu

Serdecznie zapraszamy na wokalno – instrumentalną Drogę Krzyżową „Ślad Losu” w wykonaniu naszej scholi parafialnej:

 • 25.03 BYTOM KARB godz. 19:00 – Parafia Dobrego Pasterza.
 • 28.03 ORZECH godz. 19:00 – Parafia NMP Jasnogórskiej.
 • 01.04 NAKŁO ŚLĄSKIE godz. 18:30 – Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa.
 • 12.04 BYTOM godz. 19:00 – Parafia Trójcy Świętej.

Pomoc dla Ukrainy

Pomoc dla Ukrainy potrzebna na już!
Caritas Diecezji Gliwickiej organizuje wsparcie

 • Caritas Diecezji Gliwickiej organizuje pilnie potrzebną pomoc dla Ukrainy. Obecnie zbierane są tylko nowe:koce, śpiwory, poduszki, kołdry,
  środki czystości,
  wszelkiego rodzaju materiały medyczne: opatrunki, bandaże, strzykawki, igły, kompresy, płyny infuzyjne, dezynfekujące, środki przeciwbólowe itp.Wymienione przedmioty można przynosić bezpośrednio do centrali Caritas Diecezji Gliwickiej przy ul. Ziemowita 2 w Gliwicach od poniedziałku do piątku od 8.00 do 14.00. Wszyscy, którzy mogą włączyć się do akcji, proszeni są o kontakt telefoniczny: (32) 230 78 70 lub 667 445 774.

Pomoc dla Ukrainy można również wesprzeć finansowo, wpłacając na konto bankowe Caritas Diecezji Gliwickiej: 57 1240 1343 1111 0010 0216 7128 z dopiskiem: „Ukraina”.

Źródło: https://gliwice.gosc.pl

 


ZAPRASZAMY NA  WIRTUALNĄ WYCIECZKĘ PO NASZYM KOŚCIELE

Proszę nacisnąć na ikonę


MSZE ŚWIĘTE KOLĘDOWE

2021 / 2022

 2 stycznia    NIEDZIELA    godz. 10:30

O Boże błogosławieństwo dla mieszkańców ulic: Głównej, Leśnej, Wapienna, Łączna, Ogrodowa, Rogowa, Jutrzenki i Różana.

 5 stycznia  ŚRODA   godz. 17:00

O Boże błogosławieństwo dla mieszkańców ulic: Powstańców, Krótka, Dzierżonia, Sosnowa, Sportowców, Klonowa, Brzozowa, Kwiatowa
i Morcinka.

7 stycznia PIĄTEK   godz. 17:00

O Boże błogosławieństwo dla mieszkańców ulic: Wojciecha, 3-go Maja, Harcerska, Husarska, Barbary, Styczyńskiego i Sienkiewicza, Mickiewicza i Gawędy.

 9 stycznia NIEDZIELA   godz. 8:00

O Boże błogosławieństwo dla mieszkańców ulic: Szopena, Orzechowska, Cicha, Kamienna, Romantyczna, Wierzbowa i Skalista.

 13 stycznia CZWARTEK  godz. 17:00

O Boże błogosławieństwo dla mieszkańców ulic: Wieczorka, Wolności, Tysiąclecia i Kopernika.

 14 stycznia PIĄTEK   godz. 17:00

O Boże błogosławieństwo dla mieszkańców ulic: Kościuszki, Szkolna, Strażacka, Stawowa i Dworcowa.

 16 stycznia NIEDZIELA   godz. 10:30

Boże błogosławieństwo dla mieszkańców ulic: Obłoków, Górna, Szeroka, Wąska, Przyjaźni, Parkowa, Gościnna i Grzegorza.

 

 

Zaproszenie do włączenia się do Wspólnoty Żywego Różańca       ON – LINE

 

Róże Różańcowe On-Line

Jeżeli masz potrzebę połączyć się duchowo na modlitwie o uzdrowienie, przemienienie, ocalenie zapraszamy do modlitwy różańcowej On Line ,

gdzie modlimy się bez wychodzenia z domu, w wybranej przez Ciebie dowolnej porze dnia czy nocy .

W modlitwie zanurzyć możesz

– dzieci

– męża lub żonę

– wnuki

– dusze czyśćcowe

– Kapłanów i powołania kapłańskie na całym świecie

– konających w samotności i zapomnieniu aby pozwolili się przeciągnąć

w tej ostatniej chwili do miłości Jezusa , która wzywa i walczy o nich do końca .

Skontaktuj się z naszym koordynatorem Barbarą Paliczka pod nr telefonu 514 519 100 a otrzymywać będziesz na swój telefon czy pocztę mailową Tajemnicę, którą będziesz się modlić . Zmiana tajemnic będzie co miesiąc, dwa miesiące lub kwartał .

Mamy założonych już 70 Róż , w każdej Róży jest 20 osób czyli jednorazowo wysyłamy 1 400 Tajemnic .

Możesz należeć do kilku Róż jednocześnie .

W naszych Różach modlą się ludzie z Polski, Wielkiej Brytanii, Holandii, Szwecji, Stanów Zjednoczonych i Niemiec .

Różaniec ma wielką MOC bo pozwala nam odkryć wielką miłość Boga, ma wielka MOC bo wstawia się za nami nasza Mateńka Maryja i za jej pośrednictwem nasze prośby i modlitwy są wysłuchiwane .

Nie lękaj się i nie ulegaj smutkom tylko dołącz do modlitwy .

Przeznaczając kilka minut dziennie na modlitwę możemy pomóc tym, którzy trwają w ciemności , aby światło naszej wspólnej modlitwy otworzyło ich oczy i serca .

Od naszej modlitwy może zależeć łaska życia wiecznego dla wielu .

Przez modlitwę otwieramy naszym siostrom i braciom Niebo a jednocześnie zyskujemy skarby wieczne dla samych siebie .

Niech nasza modlitwa stanie się Żywą Wodą dla wielu .

 


BISKUP GLIWICKI                                                                                                               Gliwice, dnia 15 czerwca 2021 roku                                   Nr 1020/21/A

ODWOŁANIE RESKRYPTU DYSPENSY od obowiązku niedzielnego i świątecznego udziału we Mszy świętej.

W związku ze znaczącym złagodzeniem obostrzeń państwowych (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2021 roku) związanych z pandemią COVID-19 i mając na względzie ustalenia biskupów podjęte na 389. Zabraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w dniach11-12 czerwca 2021 roku w Kalwarii Zebrzydowskiej, niniejszym odwołuję dyspensę z dnia30maja 2020 roku, zwalniającą wiernych Diecezji Gliwickiej oraz innych wiernych przebywających na terenie Diecezji Gliwickiej będących w wieku starszym, z objawami infekcji i tych, którzy czują obawę przed zarażeniem od obowiązku udziału w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej. Niniejsze odwołanie wchodzi w życie z dniem 20 czerwca 2021 roku.Jednocześnie przypominam, że osoby, które z ważnej przyczyny – w konkretnej jednostkowej sytuacji (np. choroba, opieka nad chorą osobą lub dzieckiem itp.) – nie są w stanie wziąć udziału w niedzielnej lub świątecznej Mszy świętej z przyczyn fizycznych (tzw. absolutna nie zdolność, np. dolegliwości zdrowotne związane z zaawansowanym wiekiem) lub moralnych(tzw. moralna niezdolność, np. poważny lęk przed zarażeniem SARS-CoV-2), są z natury rzeczy wolne od tego obowiązku, dopóki trwa owa ważna przyczyna lub wspomniana konkretna jednostkowa sytuacja. W takim jednak wypadku, zgodnie z kan. 1248 § 2 KPK, niech zechcą poświęcić odpowiedni czas na modlitwę indywidualną w rodzinie.

 

+ Jan Kopiec Biskup Gliwicki                                                                                                                                                           Ks. Sebastian Wiśniewski Kanclerz


Liturgia Wigilii Paschalnej  o godz. 18.00, będzie sprawowana w  kościele.  ZAPRASZAM !


—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
Obowiązuje od 27.03.2021r.
 • UWAGA! Obecnie w kościele może przebywać 35 OSÓB. Bardzo proszę, aby do świątyni wchodziły TYLKO osoby, które mają INTENCJE MSZY ŚW oraz, aby w kościele zajmowały miejsca tylko osoby, które nie mogą stać! Bardzo proszę o wyrozumiałość w tej kwestii! Przypominam o obowiązku zakrywania ust i nosa

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
List papieża Franciszka na Rok św. Józefa

LIST APOSTOLSKI

PATRIS CORDE

OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

Z OKAZJI 150. ROCZNICY
OGŁOSZENIA ŚWIĘTEGO JÓZEFA
PATRONEM KOŚCIOŁA POWSZECHNEGO

 

W 150. rocznicę ogłoszenia św. Józefa przez bł. Piusa IX, 8 grudnia 1870 r., Patronem Kościoła Katolickiego, chciałbym podzielić się z wami kilkoma osobistymi refleksjami na temat tej niezwykłej postaci, tak bliskiej ludzkiej kondycji każdego z nas., Pragnienie to narastało w ciągu minionych miesięcy pandemii, w których możemy doświadczyć, pośród dotykającego nas kryzysu, że „nasze życia są tkane i wpierane przez zwykłe osoby – zazwyczaj zapominane – które nie występują w tytułach gazet i magazynów, ani na wielkiej scenie ostatniego show, lecz niewątpliwie dziś zapisują decydujące wydarzenia na kartach naszej historii –
są nimi lekarze, pielęgniarki i pielęgniarze, pracownicy supermarketów, sprzątacze, opiekunowie i opiekunki, kierowcy samochodów dostawczych, siły porządkowe, wolontariusze, kapłani, zakonnice i wielu innych, którzy zrozumieli, że nikt nie ratuje się sam. […] Ileż osób codziennie praktykuje cierpliwość i napełnia innych nadzieją, starając się nie siać paniki, ale współodpowiedzialność. Iluż ojców, matek, dziadków i babć, nauczycieli pokazuje naszym dzieciom, poprzez małe, codzienne gesty, jak stawiać czoło kryzysowi i go pokonywać, dostosowując zwyczaje, podnosząc wzrok i zachęcając do modlitwy. Ileż osób modli się, ofiarowuje i wstawia w intencji dobra wszystkich”.  Wszyscy mogą znaleźć w św. Józefie, mężu, który przechodzi niezauważony, człowieku codziennej obecności, dyskretnej i ukrytej, orędownika, pomocnika
i przewodnika w chwilach trudnych. Święty Józef przypomina nam, że ci wszyscy, którzy są pozornie ukryci lub na „drugiej linii”, mają wyjątkowy czynny udział w historii zbawienia. Im wszystkim należy się słowo uznania i wdzięczności.

 

Ojciec umiłowany

Wielkość św. Józefa polega na tym, że był on oblubieńcem Maryi i ojcem Jezusa. Jako taki „stał się sługą powszechnego zamysłu zbawczego”. Św. Paweł VI zauważa, że jego ojcostwo wyrażało się konkretnie
w tym, że „uczynił ze swego życia służbę, złożył je w ofierze tajemnicy wcielenia i związanej z nią odkupieńczej misji; posłużył się władzą, przysługującą mu prawnie w świętej Rodzinie, aby złożyć całkowity dar z siebie, ze swego życia, ze swej pracy; przekształcił swe ludzkie powołanie do rodzinnej miłości w ponadludzką ofiarę z siebie, ze swego serca i wszystkich zdolności, w miłość oddaną na służbę Mesjaszowi, wzrastającemu w jego domu”. Ze względu na tę rolę w historii zbawienia, św. Józef jest ojcem, który zawsze był miłowany przez lud chrześcijański, o czym świadczy fakt, że na całym świecie poświęcono mu wiele kościołów; że wiele instytutów zakonnych, bractw i grup kościelnych inspiruje się jego duchowością i nosi jego imię; że od wieków odbywają się na jego cześć różne święte misteria. Wielu świętych było jego gorliwymi czcicielami, wśród nich Teresa z Avila, która przyjęła go jako swego adwokata i pośrednika, często powierzała mu siebie i otrzymywała wszystkie łaski, o które prosiła; zainspirowana swoim doświadczeniem, Święta zachęcała  innych do tej pobożności. W każdej książeczce do nabożeństwa można znaleźć jakąś modlitwę do św. Józefa. Szczególne wezwania kierowane są do niego w każdą środę, a zwłaszcza przez cały marzec, miesiąc tradycyjnie jemu poświęcony.

 

Ojciec czuły

Józef widział, jak Jezus wzrastał z dnia na dzień „w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi” (Łk 2, 52). Podobnie jak Pan uczynił to z Izraelem, tak i on „uczył Go chodzić, biorąc Go za rękę: był dla Niego, jak ojciec, który podnosi dziecko do policzka, pochyla się nad nim, aby go nakarmić” (por. Oz 11, 3-4).

Jezus widział w Józefie czułość Boga: „Jak się lituje ojciec nad synami, tak Pan się lituje nad tymi, co się Go boją” (Ps 103,13). Zły sprawia, że patrzymy na naszą kruchość z osądem negatywnym, podczas gdy Duch z czułością wydobywa ją na światło dzienne. Czułość jest najlepszym sposobem dotykania tego, co w nas kruche. Wskazywanie palcem i osąd, który stosujemy wobec innych, są bardzo często oznaką naszej niezdolności do zaakceptowania własnej słabości, własnej kruchości. Jedynie czułość uchroni nas od dzieła oskarżyciela (por. Ap 12, 10). Dlatego ważne jest spotkanie z Bożym miłosierdziem, zwłaszcza w sakramencie Pojednania, doświadczając prawdy i czułości. Paradoksalnie, nawet Zły może powiedzieć nam prawdę, ale czyni to, aby nas potępić. Wiemy jednak, że Prawda, która pochodzi od Boga, nas nie potępia, lecz akceptuje nas, obejmuje, wspiera, przebacza nam. Prawda zawsze ukazuje się nam jako miłosierny ojciec
z przypowieści (Łk 15, 11-32): wychodzi nam na spotkanie, przywraca nam godność, stawia nas z powrotem na nogi, wyprawia dla nas ucztę, z uzasadnieniem: „ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się” (w. 24).

Ojciec posłuszny

Tak jak Bóg uczynił to z Maryją, gdy objawił Jej swój plan zbawienia, podobnie objawił swoje plany Józefowi poprzez sny, które w Biblii, jak i u wszystkich ludów starożytnych, były uważane za jeden ze środków, za pomocą których Bóg ujawnia swoją wolę. Józef jest głęboko zaniepokojony w obliczu niewytłuma­czalnej ciąży Maryi: nie chce Jej „oskarżać publicznie”, ale postanawia „oddalić Ją potajemnie” (Mt 1, 19).
W pierwszym śnie anioł pomaga mu rozwiązać jego poważny dylemat: „Nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów” (Mt 1, 20-21). Jego reakcja była natychmiastowa: „Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański” (Mt 1, 24). Dzięki posłuszeństwu przezwyciężył swój dramat i ocalił Maryję. W każdych okolicznościach swojego życia Józef potrafił wypowiedzieć swoje „fiat”, jak Maryja podczas Zwiastowania i Jezus w Getsemani. Józef, jako głowa rodziny, uczył Jezusa, by był poddany swoim rodzicom (por. Łk 2, 51), zgodnie z przykazaniem Bożym (por. Wj 20, 12).  W ukryciu, w Nazarecie, w szkole Józefa, Jezus nauczył się wypełniać wolę Ojca. Wola ta stała się Jego codziennym pokarmem (por. J 4, 34). Nawet w najtrudniejszym momencie swojego życia, przeżywanym w Getsemani, wolał czynić wolę Ojca, a nie swoją własną, i stał się „posłuszny aż do śmierci […] na krzyżu” (Flp 2, 8).

Ojciec przyjmujący

Józef przyjął Maryję nie stawiając warunków uprzednich. Ufa słowom Anioła. „Szlachetność jego serca sprawia, że podporządkowuje miłości to, czego nauczyło go prawo. A dziś na tym świecie, w którym oczywista jest psychologiczna, słowna i fizyczna przemoc w stosunku do kobiet, Józef jawi się jako mężczyzna okazujący szacunek, delikatny, który – choć nie ma wszystkich informacji – opowiada się za reputacją, godnością i życiem Maryi. A wobec jego wątpliwości, jak postąpić najlepiej, Bóg pomógł mu
w wyborze, oświetlając jego osąd”. Wiele razy zachodzą w naszym życiu wydarzenia, których znaczenia nie rozumiemy. Naszą pierwszą reakcją jest często rozczarowanie i bunt. Józef odkłada na bok swoje rozumowanie, aby uczynić miejsce dla tego, co się dzieje, choć może mu się to zdawać tajemnicze, akceptuje, bierze za to odpowiedzialność i godzi się ze swoją historią. Jeśli nie pogodzimy się z naszą historią, nie będziemy w stanie uczynić żadnego następnego kroku, ponieważ zawsze pozostaniemy zakładnikami naszych oczekiwań i wynikających z nich rozczarowań. Życie duchowe, ukazywane nam przez Józefa, nie jest drogą, która wyjaśnia, ale drogą, która akceptuje. Jedynie na podstawie tego przyjęcia, tego pojednania, możemy również wyczuć wspanialszą historię, jej głębsze znaczenie. Akceptacja życia w ten sposób wprowadza nas w ukryty sens. Życie każdego z nas może zacząć się na nowo w cudowny sposób, jeśli znajdziemy odwagę, by przeżywać je zgodnie z tym, co mówi nam Ewangelia. I nie ma znaczenia, czy obecnie wszystko zdało się przybrać zły obrót i czy pewne rzeczy są teraz nieodwracalne. Bóg może sprawić, że kwiaty zaczną kiełkować między skałami. Nawet jeśli nasze serce coś nam wyrzuca, On „jest większy od naszego serca i zna wszystko” (1 J 3, 20). Nie chcemy zatem myśleć, że wierzyć to znaczy znajdować łatwe, pocieszające rozwiązania. Wiara, której uczył nas Chrystus, jest raczej tą wiarą, którą widzimy u św. Józefa, nie szukającego dróg na skróty, ale stawiającego czoła „z otwartymi oczyma” temu, co się jemu przytrafia, biorąc za to osobiście odpowiedzialność.

 

Ojciec w cieniu

Nikt nie rodzi się ojcem, ale staje się ojcem. I nie staje się nim jedynie dlatego, że wydaje dziecko na świat, lecz ponieważ odpowiedzialnie podejmuje o nie troskę. Za każdym razem, gdy ktoś podejmuje odpowiedzialność za życie drugiego, w pewnym sensie sprawuje względem niego ojcostwo.
W społeczeństwie naszych czasów, dzieci często zdają się być osierocone przez ojców. Także dzisiejszy Kościół potrzebuje ojców. Stale aktualna jest przestroga skierowana przez św. Pawła do Koryntian: „Choćbyście mieli bowiem dziesiątki tysięcy wychowawców w Chrystusie, nie macie wielu ojców” (1 Kor 4, 15); a każdy kapłan czy biskup powinien móc dodać jak Apostoł: „ja to właśnie przez Ewangelię zrodziłem was w Chrystusie Jezusie” (tamże). Zaś Galatom mówi: „Dzieci moje, oto ponownie w bólach was rodzę, aż Chrystus w was się ukształtuje!” (4, 19). Być ojcem oznacza wprowadzać dziecko w doświadczenie życia, w rzeczywistość. Nie zatrzymywać go, nie zniewalać, nie brać w posiadanie, ale czynić je zdolnym do wyborów, do wolności, do wyruszenia w drogę. Być może z tego powodu, obok miana ojca, tradycja umieściła przy Józefie także miano „przeczystego”. Tylko wówczas, gdy miłość jest czysta, jest naprawdę miłością. Miłość, która chce posiadać, w końcu zawsze staje się niebezpieczna, krępuje, tłumi, czyni człowieka nieszczęśliwym. Sam Bóg umiłował człowieka miłością czystą, pozostawiając mu nawet wolność popełniania błędów i występowania przeciwko Niemu. Logika miłości jest zawsze logiką wolności, a Józef potrafił kochać w sposób niezwykle wolny. Nigdy nie stawiał siebie w centrum. Potrafił usuwać siebie z centrum a umieścić w centrum swojego życia Maryję i Jezusa. Świat potrzebuje ojców, odrzuca panów, odrzuca tych, którzy chcą wykorzystać posiadanie drugiego do wypełnienia własnej pustki; odrzuca tych, którzy mylą autorytet z autorytaryzmem, konfrontację z uciskiem, miłosierdzie z opiekuńczością, siłę ze zniszczeniem. Każde prawdziwe powołanie rodzi się z daru z siebie, który jest dojrzewaniem zwyczajnej ofiarności. Także w kapłaństwie i w życiu konsekrowanym wymagana jest tego rodzaju dojrzałość. Tam, gdzie powołanie, czy to małżeńskie, do celibatu czy też dziewicze, nie osiąga dojrzałości daru z siebie, zatrzymując się jedynie na logice ofiary, to zamiast stawać się znakiem piękna i radości miłości, może wyrażać nieszczęście, smutek i frustrację. Każde dziecko zawsze przynosi ze sobą tajemnicę, zupełną nowość, która może być ujawniona tylko z pomocą ojca, który szanuje jego wolność. Ojca, który jest świadomy, że zrealizuje swoją funkcję wychowawczą i że w pełni przeżyje swoje ojcostwo tylko wówczas, gdy stanie się „bezużyteczny”,
gdy zobaczy, że dziecko staje się autonomiczne i samodzielnie kroczy po drogach życia, gdy postawi się w sytuacji Józefa, który zawsze wiedział, że to Dziecko nie jest jego własnym, lecz zostało jedynie powierzone jego opiece. Przecież to właśnie sugeruje Jezus, gdy mówi: „Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie” (Mt 23, 9).

 

Zakończenie

Celem tego Listu apostolskiego jest wzbudzenie większej miłości dla tego wielkiego Świętego, abyśmy byli zachęceni do modlitwy o jego wstawiennictwo i do naśladowania jego cnót i jego zaangażowania.

Istotnie, specyficzną misją świętych jest nie tylko spełnianie cudów i łask, ale wstawiennictwo za nami przed Bogiem.

Święci pomagają „wszystkim wiernym do osiągnięcia świętości i doskonałości własnego stanu”. Ich życie jest konkretnym dowodem na to, że można żyć Ewangelią.

Jezus powiedział: „uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem” (Mt 11, 29), a święci są z kolei wzorem życia do naśladowania. Św. Paweł wyraźnie zachęcał: „bądźcie naśladowcami moimi!” (1 Kor 4, 16).  Święty Józef mówi o tym poprzez swoje wymowne milczenie.

W obliczu przykładu tak wielu świętych, św. Augustyn zadawał sobie pytanie: „Nie stać cię na to, na co stać było tych mężczyzn i te kobiety?”. I tak doszedł do ostatecznego nawrócenia, wołając: „Późno Cię umiłowałem, Piękności tak dawna a tak nowa!”.

Nie pozostaje nic innego, jak tylko błagać św. Józefa o łaskę nad łaskami: o nasze nawrócenie.

 

Rzym, u św. Jana na Lateranie, dnia 8 grudnia 2020, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, w ósmym roku mojego Pontyfikatu.

Papież Franciszek

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
KOŚCIOŁY W KTÓRYCH MOŻNA ZYSKIWAĆ ODPUSTY W ROKU ŚW. JÓZEFA
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Bp Jan Kopiec Biskup Gliwicki .Gliwice, dnia 27 stycznia 2021 roku Nr 132/21/A

D E K R E T wyznaczający kościoły jubileuszowe na czas obchodów Roku Świętego Józefa obowiązujący w diecezji gliwickiej od 1 lutego 2021 r. do 8 grudnia 2021 r.

Nawiązując do Listu Apostolskiego Ojca Świętego Franciszka „Patris corde” oraz Dekretu Penitencjarii Apostolskiej z dnia 8 grudnia 2020 roku, na czas obchodów Roku Świętego Józefado8grudnia 2021 r.,ustanawiam w Diecezji Gliwickiej następujące kościoły jubileuszowe dla

poszczególnych dekanatów:Dekanaty: Bytom i Bytom Miechowice kościół Świętej Rodziny w Bytomiu Bobrku;Dekanaty: Gliwice, Gliwice Sośnica i Gliwice Łabędy kościół św. Józefa Robotnika w Ligocie Zabrskiej; Dekanaty: Zabrze i Zabrze Mikulczyce kościół św. Józefa w Zabrzu;Dekanat Kuźnia Raciborska kościół św. Józefa Robotnika w Zawadzie Książęcej; Dekanaty: Lubliniec, Sadów i Woźniki kościół św. Józefa Robotnika w Sadowie; Dekanaty: Tarnowskie Góry i Żyglin kościół NSPJ i MB Fatimskiej w Tarnowskich Górach Strzybnicy;Dekanaty: Pyskowice, Pławniowice i Toszek kościół św. Józefa Robotnika w Taciszowie.Kościoły jubileuszowe powinny się stać miejscem, do którego przybywają pielgrzymi, aby pojednać się z Bogiem, dostąpić łaski odpustów przewidzianych w dokumencie Penitencjarii Apostolskiej, aby przez wstawiennictwo św. Józefa powierzać Panu Bogu intencje własne oraz wspólnot, do których należą. Dlatego do zadań gospodarzy wskazanych wyżej świątyń na „Rok Świętego Józefa” należą:

1. zorganizowanie w określonych porach Adoracji Najświętszego Sakramentu;2. troska o umożliwienie wiernym skorzystania z sakramentu pokuty. W dyżury w konfesjonale powinni się zaangażować kapłani wskazanych dekanatów;3. umożliwienie wiernym rozmowy z kapłanem (jeśli zajdzie taka potrzeba);4. zorganizowanie cyklicznych nabożeństw ku czci św. Józefa, jak również konferencji,katechez przybliżających osobę św. Józefa.Niech Święty Józef wyprasza nam wszystkich potrzebne łaski.† Jan Kopiec Biskup Gliwicki

ks. Sebastian Wiśniewski Kanclerz Kurii

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

42-620 Nakło Śląskie, ul. Główna 3, Tel.: (32) 284-35-31

Konto: Bank Śląski 21 1050 1386 1000 0023 2147 0763

www.parafiawnakle.pl, kancelaria@parafiawnakle.pl

STATYSTYKA PARAFIALNA 2020R.

Chrzty 2020r.                                                             Zgony 2020r.

1). Wiktor Kaczmarczyk                                        1). Zbigniew Holewa

2). Vanessa Coder                                                   2). Władysław Hancyk

3). Wiktoria Warcaba                                             3). Jan Myrtus

4). Leonard Dragon                                                 4). Agnieszka Wicik

5). Wiktor Kuc                                                         5). Ewald Schlagner

6). Lena Szkaradek                                                  6). Jan Magiera

7). Liliana Guzy                                                       7). Roman Jąkała

8). Nela Przybyła                                                     8). Teresa Adamus

9). Natalia Piwowarczyk                                         9). Maria Horzela

10). Marcin Skawiński                                            10). Gertruda Mrozek

11). Laura Galińska                                                11). Tadeusz Bacia

12). Pola Szulc                                                         12). Jan Nieścioruk

13). Zuzanna Zrałek                                               13). Zbigniew Kliś

14). Julian Rutkowski                                            14). Stefan Korbel

15). Milena Szołtysik                                              15). Henryk Kaczmarczyk

16). Alicja Winkler                                                 16). Agnieszka Filipczyk

17). Kornelia Sołoducha                                         17). Janina Baron

18). Alicja Bączkowicz                                            18). Elżbieta Badura

19). Szymon Panek                                                  19). Jerzy Bujak

20). Filip Mateja                                                      20). Stefan Kaczmarczyk

21). Aleksandra Kwiatek                                        21). Mariusz Kaczmarczyk

22). Robert Pierzyna                                               22). Edward Kumosz

23). Nina Gołda                                                       23). Bogusław Mzyk

24). Szymon Wołczyk                                             24). Maria Jonik

 

 

25). Jerzy Jon

26). Urszula Motyl

27). Gerard Murgot

28). Roman Krawczyk

29). Gertruda Kaczmarek

30). Leon Golus

31). Adelajda Bujoczek

32). Aniela Szołtysik                                 

33). Teresa Mateja                                    

34). Gertruda Muszalska                        Bierzmowanie przyjęło – 35 osób.

35). Klara Michalik                                 Do I komunii św. przystąpiło – 43 dzieci

36). Alfons Biedroń                                  Rozdana Komunia święta – 31.500

37). Jadwiga Hellebrandt 

38). Małgorzata Dybich

39). Konrad Bączkowicz

40).Małgorzata Bobowska

41).Mirosław Całka

42). Ryszard Motyl.

43). Beata Woś.

 

Inwestycje parafialne w roku 2020.

 1. Zakończyliśmy spłatę głównego ołtarza
 2. Wykonano monitoring kościoła.
 3. Instalacja i sprzęt do transmisji mszy św. i nabożeństw.
 4. Zakupiono pelerynki dla Marianek.
 5. Uszyto alby dla lektorów.
 6. Remont schodów do zakrystii.
 7. Zakup opału do budynków kościelnych.

————————————————————————————————————————————————————–

Modlitwa za rodziny i małżeństwa

Serdecznie zapraszamy do włączenia się do modlitwy za rodziny i małżeństwa.

Modlitwa się rozpoczyna 25 grudnia ( Boże Narodzenie) do 2 lutego ( Święto Matki Bożej Gromnicznej)

więcej informacji:

Zapraszam do włączenia się w to modlitewne dzieło . !


—————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

8.12.2020r. UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NM PANNY

OD godz. 12.00- 13.00 – GODZINA ŁASKI-  zapraszamy do wspólnej modlitwy w kościele !

————————————————————————————————————–

POGRZEBY:

Poniedziałek: 14.12.20  g. 9.00 śp. Konrad Bączkowicz

wtorek  15.12.20r.  śp. Małgorzata Bobowska

                                              R i P

 


 

 • Nauki Przedmałżeńskie

Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Gliwickiej zaprasza narzeczonych na szóstą edycję nauk przedmałżeńskich w formie online, która rozpocznie się 23 listopada b.r..

Proponowana forma obejmuje 4 spotkania jako wideokonferencje w czasie rzeczywistym.

Spotkania online przeznaczone są dla narzeczonych z terenu diecezji gliwickiej, którzy do sierpnia 2021 roku zamierzają zawrzeć sakrament małżeństwa.

Narzeczeni, którzy z powodu drugiej fali epidemii przerwali parafialne katechezy przedmałżeńskie mogą je uzupełnić uczestnicząc w wybranych tematach.

Szczegółowe informacje i zapisy znajdują się na stronie internetowej: dorodzin.pl

Wyrażamy wdzięczność za życzliwość i współpracę – Bóg zapłać!

Ks. Waldemar Niemczyk – diecezjalny duszpasterz rodzin
Katarzyna i Michał Jurkiewiczowie – diecezjalni doradcy życia rodzinnego

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

1). O odpustach za zmarłych

Przez cały listopad, a nie tylko przez 8 dni od uroczystości Wszystkich Świętych, będzie można otrzymać odpust zupełny dla wiernych zmarłych. W związku z  pandemią Covid-19 Penitencjaria Apostolska wydała specjalny dekret w tej sprawie.

Penitencjaria Apostolska zdecydowała, że aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych w czasie epidemii, odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone. Również odpust zupełny związany z dniem 2 listopada – wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają kościół lub kaplicę i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.

Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko będą się łączyć duchowo z wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte oraz jeśli wykluczą wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają intencję – kiedy to tylko będzie możliwe – spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego). Te osoby, aby uzyskać odpust zupełny powinny odmówić pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu); podjąć medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych lub też wypełnić uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu swoich cierpień.

Penitencjaria Apostolska zwróciła się jednocześnie do kapłanów z prośbą, aby „oddali się z gorliwością i wielkodusznością celebracji Sakramentu Pokuty i udzielali Komunii Świętej chorym”.

2). Szczegółowe informacja na temat akcji modlitewnej : Różaniec Do Granic Nieba

https://link.freshmail.mx/p/vi7gb5mztp/czp4gqq3w7    – Różaniec Do Granic Nieba

 

3). Będziemy wdzięczni za rozreklamowanie tego filmu zapraszającego do modlitwy w języku angielskim by dotrzeć z modlitwą na cały świat.

The Rosary to the gates of Heaven! Urgent Call! (respond with love andn peace)

https://www.youtube.com/watch?v=Te-5xveAZnI&fbclid=IwAR0CqkxGbooGUo8OdAUiqyF_18X4zSrHmQDM7X71P-06Bdz1ATalrsG5HsA

 Dodano 26.10.2020r.

 Możliwość uzyskania odpustu za zmarłych przez cały listopad

Przez cały listopad, a nie tylko przez 8 dni od uroczystości Wszystkich Świętych, będzie można otrzymać odpust zupełny dla wiernych zmarłych. W związku z  pandemią Covid-19 Penitencjaria Apostolska wydała specjalny dekret w tej sprawie.

Treść dekretu oraz komentarz do niego zawarte są tutaj: https://episkopat.pl/stolica-apostolska-odpust-dla-wiernych-zmarlych-przez-caly-listopad/ 

 


Katechezy przedślubne i skupienie w diecezji gliwickiej w czasie stanu
zagrożenia epidemicznego od 1 września 2020r.
Katechezy odbywają się z zachowaniem sanitarnych wymogów bezpieczeństwa.
Miejscowość Parafia Terminy
Bytom św. Jacka
ul. Matejki 1
Spotkania odbywają się w Centrum
ks. Gorczyńskiego
Poniedziałek godz. 19
I cykl: 7; 14; 21; 28 września 2020r.
II cykl: 5; 12; 19; 26 października 2020r.
III cykl: 9; 16; 23; 30 listopada 2020r.
IV cykl: 7; 14; 21; 28 grudnia 2020r.
Gliwice Chrystusa Królaul. Okrzei 31
Spotkania odbywają sięw Domu Katechetycznym
Niedziela godz. 16
I cykl: 6; 13; 20; 27 września 2020r.
II cykl: 4; 11; 18; 25 października 2020r.
Lubliniec św. Stanisława Kostkiul. Piłsudskiego 6
Sobota i niedziela godz. 15
I cykl: 26; 27 września 2020r.
II cykl: 3; 4 października 2020r.
Tarnowskie Góry Matki Bożej Uzdrowienie Chorychul. Różana 2
Spotkania odbywają się w kościele po
wieczornej Mszy św. o godz. 18
Poniedziałek ok. godz. 18:30
I cykl: 7; 14; 21; 28 września 2020r.
Zabrze św. Annyul. 3 Maja 18
Spotkania odbywają się w Kaplicy
Domu Parafialnego
Niedziela godz. 17
I cykl: 6; 13; 20; 27 września 2020r.
II cykl: 4; 11; 18; 25 października 2020r.
III cykl: 8; 15; 22; 29 listopada 2020r.

 

Parafialne Poradnie Życia Rodzinnego Diecezji Gliwickiej
działające w czasie stanu zagrożenia epidemicznego od 1 września 2020r.
Do wszystkich poradni obowiązują zapisy telefoniczne i spotkania odbywają się zazachowaniem sanitarnych wymogów bezpieczeństwa.
Miejscowość Parafia Zapisy
Babice św. Anny
ul. Szkolna 24
p. Marieta, tel. 882 091 625
p. Kornelia, tel. 602 516 303

Bojszów Wszystkich Świętych
Świetlica środowiskowa
Łącza, ul. Szkolna 28
p. Ewa, tel. 730 172 117
Boronów Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego ul. Wolności 1
p. Gabriela, tel. 696 205 323
p. Anna, tel. 881 315 034

Bytom św. Annyul. Chorzowska 1
p. Agata, tel. 605 085 822

Bytom św. Barbaryul. Chełmońskiego 18
p. Ilona, tel. 661 882 551

Bytom św. Jackaul. Matejki 1
p. Anna, tel. 605 593 281
p. Małgorzata, tel. 602 407 980

Bytom Najświętszego Serca Pana Jezusa ul. Pułaskiego 9
p. Agnieszka, tel. 691 312 565
p. Tomasz, tel. 501 820 445

Bytom Podwyższenia Krzyża Świętego ul. Ligonia 2
p. Maria, tel. 692 294 038
p. Elżbieta, tel. 503 532 006

Bytom św. Wojciecha pl. Klasztorny 5
p. Joanna, tel. 667 632 086

Bytom Sucha Góra
św. Michała Archanioła ul. ks. P. Jaskółki 1
p. Janina, tel. 697 730 699

Bytom Miechowice -Bożego Ciała
ul. Kasztanowa 3
p. Weronika, tel. 692 461 086

Gliwice Centrum Edukacyjne im. JP II ul. Jana Pawła II 5A
p. Katarzyna tel. 501 397 904

Gliwice św. Apostołów Piotra i Pawła ul. Jana Pawła II 5
TYLKO DLA PARAFIAN!
p. Teresa, tel. 605 902 277

Gliwice św. Bartłomieja
ul. Bernardyńska 19
p. Teresa, tel. 505 910 436
p. Michał, tel. 507 389 948

Gliwice Matki Boskiej Kochawińskiej
ul. Kopernika 63a
p. Agnieszka, tel. 793 081 044

Gliwice NMP Matki Kościoła
ul. Pliszki 20
p. Agnieszka, tel. 793 081 044

Gliwice św. Antoniego
ul. B. Głowackiego 3
p. Iwona, tel. 501 424 138
Miejscowość Parafia Zapisy

Gliwice Wszystkich Świętych
ul. Kościelna 4
p. Dorota, tel. 32/ 230 83 48
Możliwość odbycia spotkań
w języku angielskim

Gliwice Matki Boskiej Częstochowskiej
ul. Kilińskiego 2
p. Ewelina, tel. 506 529 495

Gliwice NSPJ
ul. Franciszkańska 1
p. Ewelina, tel. 506 529 495

Gliwice św. Gerarda
ul. Wiejska 17
Wolne terminy we wrześniu
Od października nieczynne
p. Ewa, tel. 600 649 315

Gliwice Chrystusa Króla
ul. Okrzei 31
p. Teresa, tel. 518 046 459

Gliwice Miłosierdzia Bożego
ul. Strzelnicza 83
p. Grzegorz, tel. 600 190 336

Gliwice Bojków
Narodzenia NMP
ul. Rolników 188
p. Adam
tel. 509 099 826 po godz. 15

Gliwice Ostropa
Ducha Świętego
ul. Nauczycielska 1
TYLKO DLA PARAFIAN!
p. Danuta, tel. 516 015 205

Gliwice Żerniki
św. Jana Chrzciciela
ul. J. Elsnera 21
p. Iwona, tel. 508 227 289

Kalety Jędrysek
św. Józefa
ul. ks. Rogowskiego 24
DLA DEKANATU WOŹNIKI!
p. Danuta, tel. 515 305 091

Koszęcin Trójcy Świętej
ul. Świętej Trójcy 3
DLA DEKANATU WOŹNIKI!
p. Ewelina, tel. 660 880 012

Kuźnia Raciborska
św. Marii Magdaleny
ul. Kościelna 14
p. Elżbieta, tel. 695 369 007

Lubliniec Podwyższenia Krzyża Świętego
ul. P. Stalmacha 3
p. Helena, tel. 511 100 505

Lubliniec św. Stanisława Kostki
ul. Piłsudskiego 6
Wolne terminy od 23 września
p. Ewa, tel. 692 817 323

Lubliniec św. Mikołaja
ul. św. Mikołaja 1
p. Helena, tel. 511 100 505

Pawonków św. Katarzyny Dziewicy
i Męczennicy
ul. Zawadzkiego 6
p. Kornelia, tel. 605 206 739
ostatnia sobota m-ca godz. 15:30

Pyskowice św. Mikołaja
ul. Poniatowskiego 10
p. Karina, tel. 502 304 056

Pyskowice Nawrócenia św. Pawła
ul. Wieczorka 3
p. Beata, tel. 660 107 104

Pyskowice MB Nieustającej Pomocy
ul. Kolejowa 10
p. Iwona, tel. 607 386 301

Smolnica św. Bartłomieja
ul. Kościelna 1
TYLKO DLA PARAFIAN!
p. Eryka tel. 515 702 864
p. Gerard tel. 505 682 864
Miejscowość Parafia Zapisy

Tarnowskie Góry MB Królowej Pokoju
ul. Powstańców Śląskich 2
Wolne terminy od 1 października
p. Agnieszka, tel. 502 422 357

Tarnowskie Góry Matki Bożej Uzdrowienie
Chorych
ul. Różana 2
p. Anna, tel. 603 183 652

Tarnowskie Góry
Lasowice
św. Katarzyny
ul. Leśna 1
p. Maria, tel. 669 541 629

Tarnowskie Góry -Opatowice
Matki Boskiej Piekarskiej – Matki
Sprawiedliwości i Miłości Społecznej
ul. Opatowicka 112
p. Janina, tel. 697 730 699

Toszek św. Katarzyny
Aleksandryjskiej
ul. Zamkowa 1
p. Kornelia, tel. 609 350 577

Zabrze św. Andrzeja
ul. Wolności 196
p. Małgorzata, tel. 693 352 468

Zabrze św. Anny
ul. 3-go Maja 18
p. Ludwika, tel. 513 671 872
p. Nina, tel. 609 049 506

Zabrze św. Jadwigi
ul. Wolności 504
p. Tomasz,
tel. 501 770 329 po godz. 16

Zabrze św. Józefa
ul. Roosevelta 104
p. Arleta, tel. 693 240 285
p. Barbara, tel. 501 618 462

Zabrze św. Kamila
ul. P. Dubiela 10
Wolne terminy od 14 września
p. Małgorzata, tel. 792 525 958

Zabrze-Grzybowice
Matki Bożej Różańcowej
ul. Szczecińska 27
p. Katarzyna, tel. 506 593 237

Zabrze Helenka NMP Matki Kościoła
ul. Jordana 84
p. Małgorzata, tel. 667 337 131

Zabrze-Mikulczyce
św. Teresy od Dzieciątka Jezus
ul. św. Teresy 2
Wolne terminy od 1 października
p. Agnieszka, tel. 502 422 357

Ziemięcice św. Jadwigi
ul. Mikulczycka 16
p. Karin, tel. 693 464 039
Na stronie internetowej dorodzin.pl w artykule „Nauki przedmałżeńskie i poradnie życia
rodzinnego w stanie zagrożenia epidemicznego” znajduje się aktualny wykaz działających
poradni życia rodzinnego i nauk przedmałżeńskich w diecezji gliwickiej.

 

 


Skupienie dla narzeczonych odbędzie się w kościele pw. Wniebowzięcia NMP
w Zabrzu Biskupicach, ul. Bytomska 111B.
Rozpoczęcie skupienia o godz. 10, w terminach:
 26 września;
 24 października;
 28 listopada;
 w grudniu z racji świąt skupienie nie odbędzie się.