Księża obecnie pełniący posługę w naszej parafii:

Proboszcz: Ks. Eugeniusz Bill – pochodzi z parafii Narodzenia NMP w Gliwicach Bojkowie. Święcenia kapłańskie z rąk Ks. Biskupa Jana Wieczorka przyjął 19 czerwca 1993 r. w katedrze gliwickiej. Proboszczem naszej parafii jest od 20 sierpnia 2007 roku. Przedtem jako wikariusz pracował w parafiach: NSPJ i MB Fatimskiej w Tarnowskich Górach Strzybnicy (1993 – 1998), Chrystusa Króla w Gliwicach (1998 – 2002) i Św. Anny w Zabrzu (2002 – 2007).

 

Wikariusz: Ks. Michał Wieczorek


Poprzedni proboszczowie:

 • Ks. Rudolf Anderko ( proboszcz w latach 1894 – 1899)
 • Ks. Paweł Marx (1900 – 1920)
 • Ks. Ernest Kudelko (1920 – 1945)
 • Ks. Roman Pasierbski OMI (1945) – administrator
 • Ks. Jan Jarczyk (1945- 1967)
 • Ks. Tadeusz Wlezień (1967 – 1970)
 • Ks. Franciszek Sałuża (1970 – 1991)
 • Ks. Jan Przybylok (1991 – 1997) administrator
  (1997 – 2007) proboszcz

Poprzedni wikariusze:

 • Ks. Jan Kubica (do 1932 )
 • Ks. Jerzy Krzywoń (1932 – 1933)
 • Ks. Władysław Pruski (1933 – 1934)
 • Ks. Jan Nita (1934)
 • Ks. Jan Klyczka (1934)
 • Ks. Henryk Pieprzyk (1934 – 1937)
 • Ks. Paweł Latusek (1934 – 1935)
 • Ks. Marian Gazek (1937 – 1938)
 • Ks. Józef Różański (1938)
 • Ks. Jerzy Stefani (1938 -1940)
 • Ks. Ryszard Malcherek (1940)
 • Ks. Jan Nagorski (1940)
 • Ks. Ignacy Rembowski (1940 – 1942)
 • Ks. Stanisław Kusch (1942)
 • Ks. Edward Michla (1942 – 1943)
 • Ks. Roman Pasierbski OMI (1944 – 1946)
 • Ks. Franciszek Strauch (1956 – 1959)
 • Ks. Kazimierz Bobek (1959 – 1960)
 • Ks. Henryk Skorupa (1960 – 1962)
 • Ks. Waldemar Sitek (1962 – 1966)
 • Ks. Tadeusz Wlezień (1966 – 1967)
 • Ks. Jerzy Loska (1967 – 1968)
 • Ks. Henryk Gajda (1968 – 1970)
 • Ks. Józef Anczok (1970 – 1973)
 • Ks. Edward Piegza (1973 -1976)
 • Ks. Henryk Langfort (1976 – 1977)
 • Ks. Alfred Chromik (1977 – 1980)
 • Ks. Kazimierz Szalasta (1980 – 1984)
 • Ks. Marek Blinda (1984 – 1985)
 • Ks. Marek Macewicz (1985 – 1987)
 • Ks. Rudolf Gniździa (1987 – 1990)
 • Ks. Antoni Swadźba (1990 – 1995)
 • Ks. Roman Dembożyński (1995 – 2000)
 • Ks. Piotr Paszko (2008 – 2014)
 • Ks. Artur Sznajder (2014 – 2018)
 • ks. Michał Wieczorek ( 2018 do nadal )

Kapłani pochodzący z parafii:

 • Ks. Alfons Szołtysik (rok święceń 1937)
 • Ks. Jerzy Cedzich (1956)
 • Ks. Bernard Pilarski (1956)
 • O. Jan Piontek OSCam (1972)
 • O. Antoni Bednarczyk (1974)
 • Ks. Piotr Guzy (1984)
 • Ks. Henryk Blida (1986)
 • O. Alfred Knop OFM (1986)
 • Ks. Andrzej Nowak (2007)