Zbiorowa  8.04.2020 r.

Do NSPJ za wstawiennictwem MBNP z prośbą o Boże i błogosławieństwo : 1)Za wstawiennictwem św. Józefa o Boże Błogosławieństwo i Łaski Ducha Św. dla dzieci. 2) Do Przemienienia Pańskiego w intencji synów o dar uzdrowienia. 3) Ku czci św. Józefa jako podziękowanie za opiekę  z prośbą o dalszą 4). O Łaski Ducha Św. dla męża i całej rodziny. 5).W pewnej intencji z okazji uro

  1. ) Intencje za zmarłych.

 1). Za + męża Waldemara Bednarek, syna Andrzeja, rodziców z obu stron, chrzestnych, pokrewieństwo 2).  Za ++ rodziców Stefanię i Henryka  3). za ++ rodziców Mariannę i Michała Boreckich, Gertrudę i Brunona Sosna, +męża Józefa Sosna, córkę Urszulę, zięcia Leszka  Mizera i ++ z pokrew.4).Za + męża Piotra Opara, ++ rodziców, teściów i ++ z pokrewieństwa.5) Za + córkę Sabinę (na pamiątkę urodzin).6).Za + męża Bernarda Szołtysek i ++ z rodziny i pokrewieństwa.7).Za + męża Henryka w kolejną rocznicę śmierci, + matkę Elżbietę Więczek (na pamiątkę urodzin), ojca Pawła, ++ teściów Edwarda i Antoninę, szwagierkę Halinę,szwagra Eugeniusza, dziadków i ++ z pokrewieństwa.8). Za + Henryka Stolarskiego i + Różę Burda.9).Za + Tadeusza Woś w 2-gą rocznicę śmierci. 10). Za + ojca Alojzego Karch w 12-stą rocznicę śmierci. 11).Za + ks. Wiktora Mika w 2-gą rocznicę śmierci.12).Za + Piotra Oparę, ++ rodziców, teściów i ++ z pokrewieństwa 12) za + ojca, brata, dziadków, Emilię Bąk i Bogusława Świątek.

  III za ++ w ostatnim miesiącu:  Maria Horzela i Gertrudę Mrozek

  1.   za ++zmarłych proboszczów naszej parafii ks. Franciszka Sałużę, ks. Tadeusza Wlezienia, ks. Jana Jarczyka, ks. Ernesta Kudelko, ks. Pawła Marxa, ks. Rudolfa Anderko; kapłanów, którzy parafii i z niej pochodzą: o. Antoniego Bednarczyk; siostry zakonne, fundatorów i dusze w czyśćcu cierpiące.