Zbiorowa  11.12.2019 r

Do NSPJ za wstawiennictwem MBNP z prośbą o Boże i błogosławieństwo : 1)Za wstawiennictwem św. Józefa o Boże Błogosławieństwo i Łaski Ducha Św. dla dzieci. 2) Do Przemienienia Pańskiego w intencji synów o dar uzdrowienia. 3) Ku czci św. Józefa jako podziękowanie za opiekę  z prośbą o dalszą 4). O Łaski Ducha Św. dla męża i całej rodziny.  5). Do NSPJ za wstawiennictwem MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę  i zdrowie w intencji Łucji Widawka z okazji 93-ciej rocznicy urodzin.6).Do NSPJ za wstawiennictwem Bożej Rodziny w intencji Urszuli i Henryka z okazji 45-tej rocznicy ślubu  z podziękowaniem za dar małżeństwa i macierzyństwa z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i dalszą opiekę dla całej rodziny.

  1. ) Intencje za zmarłych.

 1). Za + męża Waldemara Bednarek, syna Andrzeja, rodziców z obu stron, chrzestnych, pokrewieństwo 2).  Za ++ rodziców Stefanię i Henryka  3). za ++ rodziców Mariannę i Michała Boreckich, Gertrudę i Brunona Sosna, +męża Józefa Sosna, córkę Urszulę, zięcia Leszka  Mizera i ++ z pokrew.4).Za + męża Piotra Opara, ++ rodziców, teściów i ++ z pokrewieństwa.5).Za + żonę Janinę, rodziców,  teściów, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.6).Za ++ Danutę i Grzegorza Badura i ++ z pokrewieństwa.7).Za + ojca Jana (na pamiątkę urodzin), matkę Helenę,++ dziadków z obu stron, męża Zygmunta, ++ z pokrewieństwa dusze w czyśćcu cierpiące.8). Za + syna Grzegorza w 1-szą rocznicęśmierci.9).Za ++ rodziców Rozalię i Alfreda.10).Za + męża Tadeusza Reimer i + syna Łukasza Reimer.11).Za + ojca Andrzeja(na pamiątkę 100-tnej rocznicy urodzin), jego rodziców i + żonę Gertrudę.12).Za ++ rodziców Romana i Annę Mencel, dziadków Mencel, Kubanek i ++ z pokrewieństwa.13).Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Alfreda i Bolesławę, dziadków z obu stron, ++ rodziców Jana i Hildegardę, dziadków z obu stron i ++ pokrewieństwo.14).Za + męża Zbigniewa Anger, rodziców Małgorzatę

i Ludwika, ++ teściów Gertrudę i Ignacego, oraz ++ z pokrewieństwa.15).Za + ojca Józefa Widawka, siostrę Małgorzatę Zedel, ++ pokrewieństwo z obu stron.6). Za ++ rodziców Cecylię i Jana Kawurek, ++ pokrewieństwo z obu stron, + Alfreda Mol, Klaudię Krupka i ++ chrzestnych.7).Za ++ rodziców Emilię i Jana Hajduk , siostrę Anielę, ++ dziadków z obu stron, + Jerzego Soremba, oraz ++ z pokrewieństwa.8).Za ++ rodziców Jadwigę i Eryka Pruski, dziadków z obu stron, + Sabinę Zawodny, Pawła Widłok, oraz  ++ z pokrewieństwa.9).Za + męża Jana Gryla, rodziców i teściów,++ siostry Cecylię, Marię, Małgorzatę i Edeltraudę, ++ szwagrów Leona, Alojzego, Jerzego, Zygfryda, Henryka i Józefa, ++  siostrzeńców Mirosława i Heinricha, Stanisława i Annę Merta, Stanisława  i Annę Dybich, oraz dusze w czyśćcu cierpiące.10).Za ++ Edeltraudę i Georga Winder, oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

III za ++ w ostatnim miesiącu:  Teresa  Żmijewska, Brunon Rybok, Edward KwiteK

  1. za zmarłych proboszczów naszej parafii ks. Franciszka Sałużę, ks. Tadeusza Wlezienia, ks. Jana Jarczyka, ks. Ernesta Kudelko, ks. Pawła Marxa, ks. Rudolfa Anderko; kapłanów, którzy parafii i z niej pochodzą: o. Antoniego Bednarczyk; siostry zakonne, fundatorów i dusze w czyśćcu cierpiące.